Diferents superfícies de cautxú per a la seguretat de un parc infantil: què són les llosetes de cautxú? Què és el cautxú continu? Quines diferències hi ha entre els materials de seguretat de EPDM, SBR o Encapsulat? Quin gruix ha de tenir el cautxú? En aquest article donarem resposta a tots aquests dubtes que habitualment sorgeixen per a que et sigui més fàcil decidir quin terra és el millor per al teu parc infantil

Segons la normativa vigent, els parcs infantils d’ús públic o comercial han de tenir una superfície tova per a absorbir l’impacte en cas de caiguda dels nens. Si la superfície on instal·laràs el parc infantil és una superfície de sorra o gespa, no és necessari que posis un terra de cautxú. Si la superfície on vulguis instal·lar el parc és dura, com per exemple formigó o ciment, aleshores sí que estàs obligat per normativa a instal·lar un terra amortidor. És molt important que tinguis en compte que, per a instal·lar un sòl de cautxú és bàsic que hi hagi una solera de formigó o un terra dur prèviament. Els sòls amortidors NO es poden instal·lar sobre una superfície de gespa, terra, sorra, etc.

El següent pas és definir el gruix del cautxú. El gruix del terra necessari dependrà fonamentalment de com sigui el parc o els jocs que hi hagis de muntar a sobre. Cada joc i cada parc infantil tenen un paràmetre que marca el gruix que ha de tenir el terra de cautxú que hi hagi a sota. Aquest paràmetre és el que anomenem Alçada de Caiguda Crítica. L’alçada de caiguda crítica és l’alçada més alta del parc des de la qual un nen pot caure al terra. Com més s’incrementi aquesta alçada, més gruix de cautxú necessitaràs. A continuació t’ensenyem la relació de gruix de la superfície en funció de l’alçada de caiguda crítica:

El gruix del paviment varia des dels 20 als 140 mil·límetres. És cert que aquests valors no són absoluts, ja que altres variants com la situació geogràfica o la climatologia poden modificar aquests gruixos indiferentment de l’alçada de caiguda crítica del parc.

Per salvar aquest gruix pots aplicar tan llosetes de cautxú com cautxú continuat. Però, en què es diferencien les llosetes de cautxú del cautxú continuat?

Les llosetes de cautxú són plaques de sòl amortidor que poden ser de tres mides diferents: 50 x 50 centímetres, 100 x 50 centímetres o fins i tot de 100 x 100 centímetres (1 metre quadrat). El gruix d’aquestes llosetes variarà segons el quadre anterior i els factors que ja hem explicat. Les llosetes s’instal·len enganxant-les directament al terra dur amb l’adhesiu que rebràs amb la teva comanda. El procés d’instal·lació és fàcil i pots fer-lo tu mateix quan rebis la comanda. Si el perímetre de l’espai a cobrir amb llosetes de cautxú és irregular i té angles o cantonades podràs retallar fàcilment la lloseta amb la forma que sigui necessària per acoblar-la a la forma exacta. Per tallar les llosetes només necessitaràs un cúter o bé una serra de petites dimensions.

Les llosetes de cautxú es fan en sèrie i la disponibilitat de colors és més limitada que el cautxú continu. Tot i així instal·lar llosetes suposa l’avantatge que podràs fer la col·locació tu mateix i que, per tant, estalviaràs costos d’instal·lació i mà d’obra.

El cautxú continu és un altre tipus de superfície amortidora. El seu gruix també es regeix per l’alçada de caiguda crítica dels jocs que hi hagis d’instal·lar, igual que les llosetes. La diferencia entre les llosetes i el cautxú continu radica bàsicament en aquests tres atributs: molta més oferta de colors, acabat compacte i amb menys juntes (i menys notòries) i possibilitat de crear formes i dibuixos al paviment.

Tot i així el cautxú continu és un terra amortidor que requereix instal·lació per part de personal especialitzat. En funció del gruix que requereixi el sòl, s’instal·larà una primera capa de cautxú sense tenyir que ocuparà bona part de l’espessor necessari. La instal·lació requereix que l’operari compacti els grans de cautxú entre ells i hi doni el gruix necessari. Un cop compactada la primera capa negra, s’aboca la segona i última capa, més fina que la primera i l’objectiu principal de la qual és donar el color desitjat a la superfície. És en aquest moment quan es pot dividir l’àrea total en zones amb formes determinades, i cobrir cada un d’aquests espais per a que el disseny sigui amb formes i colors diferents.

Un cop finalitzat el procés d’assecat quedarà un terra homogeni que donarà la sensació d’estar fabricat d’una sola peça. Et recomanem que durant el procés d’assecat instal·lis unes tanques traslladables per a protegir tot el cautxú. Això és important per evitar que entrin persones o animals i trepitgin o facin malbé la instal·lació del cautxú abans que s’assequi del tot.

Més enllà del format de llosetes o de cautxú continuat, el sòl amortidor reglamentari pot estar fet amb diferents materials, i aquests donaran unes característiques o unes altres al resultat final. Les variacions del material utilitzat pel paviment donaran més o menys densitat a l’acabat final, i afectaran sobretot a les opcions de color que ofereixi el material.

SBR

El paviment de cautxú SBR està fabricat gràcies al reciclatge i a la reutilització del cautxú convencional. Són grans de cautxú que provenen, per exemple, de pneumàtics de camió reciclats. Aquestes restes es reciclen, s’esmicolen a trossets molt petits i són els que s’utilitzen per a les superfícies absorbents. És un material més sostenible ja que no requereix la utilització de matèries primes, sinó que s’obté de la reutilització del cautxú ja utilitzat anteriorment per altres finalitats. El granulat es barreja amb resina de poliuretà, que és el material que compactarà els trossets de cautxú per què, un cop sec, quedi una superfície compactada i uniforme sense risc que es desintegri.

La desavantatge de l’SBR és la varietat de colors. Com que és cautxú reciclat, partim de la base que el cautxú és negre per pròpia naturalesa. I per això el procés de tintat és més limitat: hi ha una gamma inferior de colors i el resultat és un to més apagat. Amb l’SBR no podem aconseguir colors vius, i en la majoria de casos els colors disponibles es redueixen a vermell, verd, blau, gris, ocre i, sense tenyir, el negre.

L ‘SBR és el material més habitual per fabricar llosetes de cautxú. I, a les obres de cautxú continuat, és el material utilitzat per a la primera capa de cautxú, la més gruixuda i que servirà per salvar la major part de gruix que requereixi l’espai a cobrir.

EPDM (procés d’encapsulat)

L’altre material que també s’utilitza com a sòl amortidor és l’EPDM (Etilè Propilè Diè tipus M) L’EPDM és un material que es fabrica amb matèria prima nova i, per tant, no prové del reciclatge d’altres materials.

Aquest tipus de superfície s’elabora amb granets de EPDM i resina de poliuretà amb el mateix objectiu que l’SBR: fer que quan el paviment s’assequi quedi uniforme, compactat i sense possibilitat que es desintegri a trossets. L’EPDM és un material nou. I aquesta característica és la que permet la possibilitat de donar-li l’aspecte que el client desitja en quan a color. Els colors que accepta l’EPDM tenen un resultat molt més brillant i viu que els colors que permet l’SBR. El tintat no es fa pintant un material negre com l’SBR sinó que es fa afegint el tint als propis grans de cautxú quan es fabriquen.

L’EPDM s’utilitza bàsicament per l’acabat dels paviments de cautxú continuat. Mentre que la major part del gruix del paviment es realitza abocant SBR, la capa superior es realitza sempre amb EPDM. Només així es pot aconseguir l’acabat que estàs acostumat a veure a molts parcs infantils.

El procés d’instal·lació de l’EPDM comença un cop s’ha assecat la capa de SBR. És aleshores quan, sobre l’encapsulat ja sec, es delimiten les àrees a cobrir amb els diferents colors. La delimitació es fa amb una barrera flexible per a que agafi la forma desitjada. La barrera té sempre l’alçada justa per a què, quan l’EPDM es compacti al nivell de la barrera, el gruix d’aquesta més la capa de cautxú negra sumin el gruix total que necessita el paviment.

Un cop s’hagin assecat els dibuixos o les formes de colors, es retiren les barreres. En aquest moment ja només queda cobrir la resta de paviment d’encapsulat amb l’EPDM del color principal del terra amortidor. I és aquest pas el que garanteix un acabat final amb juntes molt fines del paviment final.

En retirar les barreres i bolcar l’EPDM del color principal, aquest es queda enganxat a les formes que s’hagin creat. Quan tot el paviment de EPDM s’hagi assecat per complet, només quedaran juntes entre les peces de colors i el color principal. Aquestes juntes seran molt menys notòries que les que generen les llosetes de cautxú ja que quedarà tot el sòl molt més compactat i unit, i l’acabat donarà una imatge de que tot el terra de cautxú sigui d’una sola peça.

Si, en canvi, el què vols és un cautxú continuat monocolor sense dibuixos ni formes inserides, el procés serà la instal·lació de la capa gruixuda de cautxú negre per després bolcar directament l’EPDM del color final a sobre, sense delimitar cap forma ni utilitzar cap altre color.

Per economitzar despeses, en molts casos es pot jugar amb el gruix del cautxú. Les àrees de seguretat de cada joc requereixen respectar el gruix del cautxú segons la caiguda crítica del joc. No obstant és possible que part de la superfície de cautxú del parc no correspongui a cap àrea de seguretat de cap joc. És en aquestes zones on es pot disminuir al mínim el gruix del cautxú. D’aquesta manera només les zones que corresponguin a àrees de seguretat tindran el gruix necessari. La resta serà una capa més fina, amb menys cautxú, i més econòmica. Aquest procés només es pot fer amb cautxú continuat.

Com saps el paviment amortidor de cautxú garanteix la seguretat dels nens al parc. Aquest tipus de superfície absorbeix els cops i les caigudes i, tot i la seva densitat és flexible i tou. Resisteix a la intempèrie, als raigs del sol, a la humitat, a la calor i al fred. El terra de cautxú, per la seva pròpia naturalesa, és antilliscant i drena l’aigua, de manera que si la superfície base de formigó està ben fabricada i anivellada, i disposa d’un desnivell per drenar l’aigua, un cop instal·lat el cautxú no quedarà aigua embassada a cap zona.

La superfície de cautxú és el millor material per a cobrir l’espai de joc que tinguis. Ja només et falta decidir quins jocs voldràs instal·lar-hi a sobre i que els més petits gaudeixin d’hores de diversió en un entorn segur per a ells.