Els hotels d’insectes serveixen com a refugi i espai de nidificació a unes certes espècies d’insectes. A causa de la humanització dels espais urbans, a alguns insectes els costa trobar llocs propicis per a amagar-se i criar.